Næstved Folkeuniversitet

Program:

Der er ikke indsat nogen kurser for

Generalforsamling 2023:

Generalforsamling
Næstved Folkeuniversitet
Tirsdag den 18. april 2023
Teatergade 4 (hos Næstved Aftenskole)
Klokken 15.00

 

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor.
På valg er:
Marianne Olsen (2 år) genopstiller
Kirsten Ærø (2år) genopstiller
Vakant/ledig (2 år)
Inger Søderdahl suppleant (1 år) genopstiller
Revisor Margit Nielsen
5. Indkommende forslag
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
6. Drøftelse af fremtidige aktiviteter.
7. Evt.

 

 

Kontaktinfo

Midlertidig Formand: Kirsten Ærø
Birkehegnet 144, 4700 Næstved

Tlf. 20426698
Mail: funaestved@gmail.com

Kasserer:
Sekretær:

Næstved Folkeuniversitet
Teatergade 4
4700 Næstved

Afholdte foredrag/kurser: