Fremtidens intelligente bankløsninger

v/ Tommy Hummelmose  

tirsdag 05. september 2017 kl. 18:30
1 gang
-

”Om 10 år vil banksektoren, som vi kender den i dag, være død, og allerede i 2025 vil de største banker i verden være teknologiselskaber”. Denne påstand kommer fra Tommy Hummelmose, partner og direktør i teknologiselskabet Intelligent Banker. Ved brug af kunstig intelligens og machine learning medvirker Intelligent Banker til transformationen af den finansielle branche, og forudser en ekstrem turbulent periode for de finansielle virksomheder, der ikke formår at omstille sig til en helt ny virkelighed, hvor teknologi er ”driveren” for ethvert kunderettet tiltag. Tommy Hummelmose er partner og grundlægger af Intelligent Banker og har 20 års ledelseserfaring i online medier, og e-handel industri.

Intelligent Banker indsamler online kundeleads og videreformidler disse til banker og finansieringsselskaber. Selskabet er fokuseret på at analysere og finde sammenhænge i de enorme datamængder, der konstant opsamles, ”Big Data”. Intelligent Banker behandler datatrafik for herigennem at skræddersy og optimere online markedsføring og eksponering af finansielle produkter. Selskabet kan på deres mere end 50 online produktsammenligningssider i real tid forudse, hvor kundeaktiviteten vil være størst og markedsføringen mest effektiv. ”Vi er eksperter i at opsamle og behandle data og gennem afdækning af forbrugsmønstre benytte data til markedsføring. Alt, hvad vi foretager os, skal kunne automatiseres og skaleres, så penetration på nye markeder kan ske cost effektivt og forbrugerrelevant” fortæller Tommy Hummelmose.