Amtmanden og arkivalierne

v/ Arkivleder, cand.phil. Svend Erik Christiansen  

onsdag 24. januar 2018 kl. 19:00
1 gang
DIS-Skive, Folkeuniversitetet Skive, Skive Bibliotek

Et foredrag om amtmanden som bindeled mellem lokalbefolkningen og kongen/centraladministrationen.
Det handler således om sager som skilsmisser, adoptioner, alimentationssager og navneændringer.

Pris: Foredraget er gratis for medlemmer af DIS-Skive. For ikke medlemmer koster det kr. 20,00.