”Bliver du et bedre menneske af at læse?”.

v/ professor Mikkel Wallentin, Århus.  

onsdag 12. oktober 2022 kl. 19:00
1 gang
TFO og FU

I dette foredrag undersøger vi hvilke konsekvenser læsning har for vores personlighed og evne til at tænke. Undersøgelser har indikeret, at læsning af litteratur øger evnen til at sætte sig ind i andre personers tanker og til medfølelse. Vi kigger disse undersøgelser efter i sømmene for at se, hvordan de når frem til disse konklusioner og om de holder ved nærmere efterprøvning. Undervejs overvejer vi, hvad forbindelsen er mellem sprog og personlighed.
Tager hjernen skade af at læse?
I dette foredrag gives en kort introduktion til hvilke områder af hjernen der er involveret i sprog og læsning. Dernæst undersøger vi, hvordan hjernen påvirkes af sprog og læsning. Hvilke forandringer kan vi måle i hjernen som kan knyttes til sprog og læsning? Er disse forandringer altid af det gode, eller kunne det tænkes at sprog og læsning også har skadelige virkninger på hjernen?