Bondens bygninger

v/ Museumsinspektør Gudrun Gormsen  

onsdag 11. december 2019 kl. 19:00
1 gang
DS Skive og Skive Bibliotek

Hvordan var bondegårdene indrettet i 1700- og 1800-tallet?

Gudrun Gormsen gennemgår de forskellige funktioner, som en bondegård rummede.

Den ældre byggeskik på landet var i vid udstrækning afhængig af adgangen til lokale byggematerialer, og derfor var gårdene forskelligt bygget i de forskellige egne af landet.

Gudrun Gormsen fortæller om variationerne og nogle af de kulturelle traditioner, der var forbundet med bondens bolig og levevis.

Foredraget er gratis for medlemmer af Danske Slægtsforskere Skive. Ikke-medlemmer betaler kr. 20,00.

Foregår i Multisalen.