Coastere – en del af den danske maritime historie

v/ fhv. museumsleder Holger Munchaus Petersen  

torsdag 08. oktober 2015 kl. 19:00
1 gang
-

Coastere er et engelsk ord for skibe der sejler inden for et begrænset farvandsområde. I Danmark er ordet efter Anden Verdenskrig adopteret som betegnelsen for mindre fragtskibe, uden hensyn til hvor de sejlede. Hundredevis af skibe har den danske handelsflåde rummet med denne betegnelse, mange bygget på danske skibsværfter og med en eksistens godt støttet af det danske skatte-afskrivnings-system.

Foredraget omhandler skibenes fremkomst, eksistens og afvikling i perioden fra Anden Verdenskrig og frem til de sidste af skibstypen, som endnu sejler rundt på verdenshavene.

Foredraget suppleres med mange illustrationer.

 

I samarbejde med Maritim Historisk Forening for Egernsund og Gråsten


50 kr.