Da Danmark blev befæstet og mineret fra nord til syd og øst til vest

v/ pens. major og tidl. chef for forsvarets ammunitionsryddere  

onsdag 28. februar 2018 kl. 19:30
1 gang
Ulfborg-Vemb Folkeuniversitet

En gennemgang af de tyske befæstninger og udlægning af mere end 1 million landminer i Danmark under 2. Verdenskrig og de problemer, minerydningen medførte dengang og også nu mere end 60 år efter.