Da skolen blev alles…

v/ Ning de Coninch-Smith, Lisa Rosén Rasmussen & Iben Vyff  

torsdag 12. november 2015 kl. 19:00
1 gang
-

I 2014 markerede folkeskolen sin 200-års fødselsdag, eller i hvert fald 200-året for Almueskole-loven af 1814. Det skete bl.a. med et større værk om folkeskolens historie, Dansk Skolehistorie, hvis 5. og afsluttende bind udkom i juni 2015.

Værket, alle 5 bind, har fået en meget fin modtagelse. Vi har indbudt værkets hovedredaktører, Ning de Coninch-Smith og Lisa Rosén Rasmussen samt medforfatter på 5. bind, vores egen Iben Vyff (Museumsinspektør på Bymuseet) til at præsentere værket i Helsingør. De vil redegøre for hovedlinjerne i den lange historie og sætte særlig fokus på temaet i det afsluttende bind, at skolen nu er blevet alles, og at der ikke mere er én slags folkeskole, men mange slags, decentralt udformet og kommunalt styret, trods et overordentligt stort antal retningslinjer fra undervisningsministeriet.

Mødet arrangeres i samarbejde med Danmarks Lærerforenings Helsingør-afdeling, og formanden for kommunens børne- og uddannelsesudvalg, Christian Holm Donatzky (R) vil også være med.

Aftenens hovedformål er at få værket og den overordnede historie præsenteret, men vi håber, at den efterfølgende dialog vil bidrage til at sætte de lokale erfaringer i et større perspektiv.

Der er gratis adgang til mødet, men vi beder om forudgående tilmelding af hensyn til det praktiske arrangement.

151010

Torsdag den 12. november kl. 19.00

Borupgårdskolen

Gratis, men tilmelding nødvendig