Da Slesvigerne blev danskere eller tyskere 1815-1918

v/ Arkivar ved Rigsarkivet Hans Schultz Hansen  

torsdag 23. november 2017 kl. 16:00
1 gang
Sydslesvigs Folkeuniversitet

Et af tre foredrag om Hertugdømme og grænseland – Sønderjylland fra 1721 til i dag.