Danskernes historie

v/ Casper Andersen, Bertel Haarder og Steffen Gram  

torsdag 07. september 2017 kl. 10:00
1 gang
Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle

En eksemplificering af Folkeuniversitetscenterets ønske om, at videnskabelige afhandlinger også skal til ”folkelig” bedømmelse

Program:
kl. 10.00 Ankomst og velkomstkaffe

kl. 11.00 Præsentation af ph.d. afhandling v/ Casper Andersen: ”Da danskerne blev danske”
(Vejleder dr.phil. Anders Bøgh)
Caspers afhandling gør dansk identitet 1000 år ældre. Hans hypotese er, at der opstod en kongemagt allerede i 4-500 tallet. I starten af 500 tallet opstår betegnelser, som senere blev til daner og senere igen til danskere. I 1800-tallet bestod den danske identitet af folkemøder og fædrelandssange. I dag er det sportsbegivenheder og bestemte former for mad, der er del af ”det danske”.

kl. 13.00 Frokost

kl. 14.00 Dansk kultur v/ Bertel Haarder

Kaffe og fællessang: jvf. Dansk Nationalfølelse genspejlet i fædrelandssange (Roar Skovmand 1041)

kl. 17.00 Verden i følge Gram v/ Steffen Gram

Pris pr. foredrag 50 kr.

Tilmelding på tlf. 97 48 13 22 eller på mail: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk

Læs program for efteråret 2017 her