Demens og musik

v/ Professor Hanne Mette Ochsner Ridder  

torsdag 17. maj 2018 kl. 19:00
1 gang
Ærø Folkeuniversitet

At musik påvirker og kan hjælpe demensramte, har mange måske hørt om. Én af dem, der har æren for, at der bliver forsket og formidlet indenfor dette felt, er professor Hanne Mette Ochsner Ridder. Hun er én af de allerstørste kapaciteter indenfor musik og demens både i Danmark og internationalt. Hun vil i et foredrag indvie os i, hvilken viden man efterhånden har opbygget indenfor dette område, samt hvordan denne viden kan omsættes til konkrete tiltag og forholdemåder i omsorgs- og behandlingsarbejdet med demente.

Hanne Mette Ochsner Ridder er professor i musikterapi ved Aalborg Universitet. Hun har arbejdet med feltet musik og demens i over 20 år og har en lang række af publikationer bag sig, både danske og internationale. Hun uddanner forskere både nationalt og internationalt.