Den arabiske verdens betydning for videnskaben

v/ Ph.d. Philippe Provencal  

tirsdag 06. marts 2018 kl. 15:30
4 gange
Sønderborg Folkeuniversitet

Efter Romerrigets fald skete der en markant nedgang af de kulturelle aktiviteter i Europa udenfor det byzantinske imperium. Al videnskabelig aktivitet fandtes nu kun i det østromerske rige, hvor de især, men langtfra udelukkende fandt sted i Alexandria i Egypten. Imidlertid blev store dele af de byzantinske områder erobret af araberne efter islams fremkomst i 622.

Araberne erobrede også perserriget, Nordafrika og store dele af den iberiske halvø, og i de følgende århundreder oversatte araberne de græske filosofiske og videnskabelige værker og studerede dem. Derved fremkom en videnskabelig aktivitet i det arabiske område, som fortsatte og videreudviklede den antikke græsk-romerske arv. Araberne indførte også resultater fra andre kulturer som for eksempel det decimale positionstalsystem (de arabiske tal) fra Indien.

Forelæsningsrækken vil beskrive hele denne videnskabelige aktivitet, og hvordan den igen blev videreført til Europa i senmiddelalderen ved hjælp af systematiske oversættelser fra arabisk til latin. Denne overførsel var en af de uundværlige forudsætninger for renæssancen.

Følgende emner vil blive behandlet:

Den arabiske videnskabs forudsætninger. Oversættelserne fra græsk til arabisk
De store arabiske læger: Rhazes, al-Madjûsî og Avicenna
Selvstændig forskning og medicinske korrektiver i forhold til arven fra den græsk-romerske fortid
Matematikken, biologien og geografien
Den arabiske videnskabs overførsel til Europa i senmiddelalderen

Undervisningsdage:

Tirsdag den 06. marts
Tirsdag den 13. marts
Tirsdag den 20. marts
Tirsdag den 03. april


360 kr.