”Den estiske musiks historie”.

v/ BMus (klassisk klaver) Troels Tranberg Breum, Helsingør  

tirsdag 06. august 2019 kl. 16:15
1 gang
Vestervig Menighedsråd og FU

En introduktion til den estiske musiks historie – med fokus på komponisten Arvo Pärt. Forelæsningen giver en kort gennemgang af den estiske musiks historie fra tidlige tiders runesang til den moderne klassiske kompositionsmusik. Hovedvægten bliver lagt på den estiske kortradition og på den dominerende skikkelse i estisk klassisk musik: Arvo Pärt ( 1935 -)