Den gode død – Om aktiv dødshjælp og kristendom

v/ Mickey Gjerris, lektor i bioetik ved Københavns Universitet og medlem af Det Etiske Råd  

tirsdag 15. september 2015 kl. 17:15
1 gang
-

Debatten om aktiv dødshjælp rummer mange aspekter: Vores angst for smerte og død. Vores ret til at bestemme over eget liv. Vores opfattelse af, hvad der naturligt, og hvad der ikke er det. Vores syn på os selv og hinanden. Vores forestillinger om vores egen og Guds magt over vores liv.

 

Vi har kun sproget at tale om disse ting med – men sproget er ikke neutralt. Alt efter hvilke ord, vi bruger, er vi med til at bestemme diskussionen, allerede inden den er begyndt: Skal vi tale om aktiv dødshjælp, medlidenhedsdrab eller den gode død? Skal vi tale om selvbestemmelse eller respekt for livet? Skal vi tale om en værdig død eller det værdige menneske?

Mickey Gjerris er lektor i bioetik ved Københavns Universitet og medlem af Det Etiske Råd. Han vil i foredraget diskutere forskellige forestillinger om aktiv dødshjælp og sætte spørgsmålstegn ved både forestillingen om døden som den enkeltes ret og livet som en guddommeligt pålagt pligt. Måske er det sådan, at det er forkert at foretage aktiv dødshjælp – men alligevel kan være det eneste rigtige at gøre?


75 kr.