”DEN OLDKRISTNE OG MIDDELALDERLIGE KIRKES HISTORIE, KUNST OG ARKITEKTUR”: 6. ”Middelalderens mange kirker”:

v/ Carsten Bach-Nielsen, lektor emeritus v. Århus Universitet  

tirsdag 11. april 2023 kl. 19:30
1 gang
Holstebro Folkeuniversitet