Den russisk-ortodokse kirkes tilbagevenden til det russiske samfund i relation til Putin

v/ Christian Gottlieb  

onsdag 02. marts 2016 kl. 19:00
1 gang
Råsted Folkeuniversitet

Den ortodokse kirke i Rusland har oplevet en bemærkelsesværdig og synlig fremgang siden Sovjetunionens sammenbrud. I foredraget indkredses det særlige ved den russisk-ortodokse kirke, og kirkens rolle i politiske landskab i Rusland belyses.

Foredrag v/adjungeret professor dr.theol. Christian Gottlieb.

Christian Gottlieb er uddannet i teologi og kirkehistorie fra Københavns Universitet og Cambridge University. Han har i mange år beskæftiget sig med russisk åndshistorie og kristendomshistorie. Han underviser i disse og andre kirkehistoriske emner på Københavns Universitet – fra 2014 som adjungeret professor.


Tilmelding på tlf. 9748 1322
50 kr.