Den store svenske indvandring til Danmark 1850 – 1920

v/ Mag.art. i historie Henning Bender  

torsdag 19. april 2018 kl. 19:30
1 gang
Viborg Folkeuniversitet

Den svenske indvandring 1850 – 1920 var den første store indvandringsbølge til Danmark.

Mere end 100.000 svenske arbejdere slog sig ned i alle dele af Danmark og blev i samtiden opfattet temmelig negativt, som det beskrives i Pelle Erobreren.

I virkeligheden gav den indvandring af unge, veluddannede personer både i landbruget og senere i industrien en fremdrift, der blev en forudsætning for landets vækst i en tid, hvor så mange danskere udvandrede til Amerika.