Det 13. Thorkil Kristensen seminar

v/ Jørn Henrik Petersen, Uffe Østergaard, Per Pindstrup Andersen, Niels Kærgaard  

lørdag 10. juni 2017 kl. 9:30
1 gang
Grundtvigsk Forum og Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle

Undertitel: Velfærdsstatens fremtid i en globaliseret verden

Velfærdsstaten trues i disse år indefra og udefra, og borgerne i Danmark og i mange lande i Europa er bekymrede for om velfærdsstaten, som vi kender den, kan overleve. Den deraf følgende usikkerhed ser vi i de politiske opbrud overalt i Europa.

Flygtningestrømmene fra Mellemøsten og det store immigrationspres fra Afrika giver anledning til bekymring. Kan vi klare presset, og hvad betyder det for Europa på lidt længere sigt når verdens befolkning iflg. FN’s seneste befolkningsprognose vil fortsætte med at stige frem til år 2100, hvor vi vil være 11,2 mia. mennesker og næsten hele tilvæksten, svarende til godt 3 mia., vil finde sted i Afrika.

Vi vil på seminaret analysere og drøfte nogle af de væsentligste trusler mod den danske velfærdsstat.

Læs hele programmet her


Tilmelding til Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle på: Tel: 9748 1322 eller mail: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk
Seminaret er delvist støttet af A.P. Møllers reformationspulje, hvorfor prisen for hele seminaret er kr. 250. Studierabat ½ pris.