Det er Kvindernes Arbejde at strikke til Karlene i deres Fritid

v/ Mette Guldberg  

onsdag 14. september 2016 kl. 19:00
1 gang
DIS-Skive i samarbejde med Folkeuniversitetet

Så enkelt kunne det udtrykkes i 1800-tallet. En stor del af kvindernes arbejde var ens landet over, men der var også egnstypiske produktioner af varer til salg, f.eks. jydepotter, lærred og kniplinger.

Disse mange gøremål belyses i foredraget. Mette Guldberg har i sin forskning beskæftiget sig med strik som et specifikt kvindearbejde og med fremstilling af jydepotter i tre sogne nord for Varde, som især blev udført af kvinder. Disse opgaver bliver udgangspunktet for en rejse rundt i kvindernes muligheder for bibeskæftigelser i 1800-tallet.

Forsknings- og formidlingschef Mette Guldberg, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg