Dostojevskij

v/ ph.d.-studerende Jesper Nyeng m.fl.  

torsdag 03. marts 2022 kl. 17:30
4 gange
Sønderborg Folkeuniversitet

Dostojevskij

I efteråret 2020 fyldte Dostojevskij 200 år – det fejres med 4 foredrag om nogle af hans hovedværker.

OBS. Pga. sygdom har to af forelæsningerne måttet udskydes. De gennemføres dom følger:

28.04: Cecilie Rönnow Egerup: Brødrene Karamazov

05.05.: Birgitte Hesselaa: Forbrydelse og straf

Begge forelæsninger på Alsion lokale U105 kl. 17:30-19:15.

 

03.03.: Kældermennesket v. ph.d.-studerende Jesper Nyeng, KU
I F. M. Dostojevskijs (1821-1881) værker vrimler det med karakterer, som plages af tvivl om egen væren og social status. Et radikalt eksempel er karakteren ”kældermennesket” (Kældermennesket – optegnelser fra en undergrund, 1864), som gennem sin (selv)udleverende enetale går til angreb på læseren og den rationelle tænkning.

Foredraget introducerer til Kældermennesket og sætter værket i litteraturhistorisk kontekst – både til Dostojevskijs eget forfatterskab og til den hidsige debat om nihilisme, der udspillede sig i 1860’ernes Rusland.

10.03.: Forbrydelse og Straf v. Birgitte Hesselaa
Den ludfattige student, Raskolnikov, myrder med en økse en modbydelig, frastødende pantelånerske. Han gør det ’af princip’, overbevist om sin ret til at udrydde et unyttigt ’skadedyr’. Og slipper godt fra det. Men de psykiske eftervirkninger viser sig at være fatale. I detaljeringsgrad og dybde er romanens psykologiske skildring enestående. Vi er i Skt. Petersborgs usleste slum. Men også i en verden, som stadigt tydeligere viser sig at rumme en betydningsfuld religiøs dimension.

17.03.: Idioten v. forfatter, cand.theol. Jes Nysten
Med denne roman vil Dostojevskij gerne fremstille et menneske med “en virkelig smuk sjæl”, en slags Kristus imitation. Vi følger hans skæbne, da han kommer i kontakt med den brutale virkelighed i samtidens Sankt Petersborg. Hans uskyld og enfoldighed bliver konstant udfordret stillet overfor nedværdigelse, afpresning og vold. Ironisk nok kalder Dostojevskij denne figur “Idioten”, for sådan må han jo fremstå !

24.03.: Brødrene Karamazov v. Cecilie Rönnow Egerup
Fjodor Dostojevskijs sidste roman, Brødrene Karamazov, er et af litteraturhistoriens absolutte hovedværker. Dostojevskij samler sit forfatterskabs vigtigste temaer i denne kalejdoskopiske fortælling om tro og tvivl, moralsk ansvar og ikke mindst den frie vilje. Gennem de tre brødre, Dmitrij, Ivan og Aljosja oplever vi mordet på faderen Fjodor, og vi kastes rundt i adskillige psykologiske, teologiske og filosofiske dramaer.
Brødrene Karamazov er eviggyldig, og romanens betydning for eftertidens litteratur kan næppe undervurderes.

 


360 kr.