Ekskursion til oldtidens gravanlæg omkring Gl. Lejre

v/ Klaus Ebbesen  

lørdag 03. september 2022 kl. 13:00
1 gang
Jesper Brandt

I midten af billedet ses resterne af de store skibssætninger øst for Gl. Lejre, set fra vest. Lige bag dem ligger Grydehøj, en stormandsgrav fra sen jernalder, omkring 500, altså i Lejres storhedstid. I baggrunden ses den højere og højt beliggende Ravnshøj, der sandsynligvis er fra bronzealderen (1700-500 f.v.t.). Lige nord for Ravnshøj har man fundet rester af endnu en skibssætning, Ravnshøj dyst.

Vi vandrer fra Lejre museum og ud i landskabet omkring Gl. Lejre. På ekskursionen ser vi på udvalgte anlæg i terrænet fra forskellige tidspunkter.

Ældst er stendysserne, som blev bygget 3500-3300 f.Kr. De efterfølges af jættestuerne, som alle sammen er bygget indenfor ca. 100 år omkring 3200 f. Kr.  Alene i Allerslev sogn, som Lejre er en del af, er bevaret 8 stendysser. Mest kendt er ”Harald Hildetands Grav”. Den fik sit navn omkring år 1800, da man troede at kong Harald lå begravet her. Men det er en rektangulær langdysse fra ca. 3500 f.Kr.  Der er fundet flintøkser i det rektangulære dyssekammer.  Højen blev som en af de første oldtidshøje fredet i 1812. En anden dysse er ”Hellesten”, som ligger højt hævet over vådområderne ved Lejre Å. Det er en runddysse. Centralt i højen ligger resterne af et rektangulært dyssekammer.

I den resterende del af stenalderen, bronzealderen og jernalderen byggede man rundhøje. ”Hyldehøj” øst for Lejre Å er en særlig stor, sådan rundhøj. Der vides ikke om fund fra højen. Det er der til gengæld fra højtomten ”Grydehøj”. Her er afdækket en meget rig brandgrav af 500-tallet. Mest markant er dog skibsætningen, som kun er delvis bevaret. Den står på en gravplads fra vikingetiden. Skibssætninger findes i hele det område, hvor vikingerne kom frem; fra Ile-du-Croix i Bretagne til Godzono i Rusland.

Vi vandrer fra Lejre museum og ud i landskabet omkring Gl. Lejre. På ekskursionen ser vi på udvalgte anlæg i terrænet fra forskellige tidspunkter.

Ældst er stendysserne, som blev bygget 3500-3300 f.Kr. De efterfølges af jættestuerne, som alle sammen er bygget indenfor ca. 100 år omkring 3200 f. Kr.  Alene i Allerslev sogn, som Lejre er en del af, er bevaret 8 stendysser. Mest kendt er ”Harald Hildetands Grav”. Den fik sit navn omkring år 1800, da man troede at kong Harald lå begravet her. Men det er en rektangulær langdysse fra ca. 3500 f.Kr.  Der er fundet flintøkser i det rektangulære dyssekammer.  Højen blev som en af de første oldtidshøje fredet i 1812. En anden dysse er ”Hellesten”, som ligger højt hævet over vådområderne ved Lejre Å. Det er en runddysse. Centralt i højen ligger resterne af et rektangulært dyssekammer.

I den resterende del af stenalderen, bronzealderen og jernalderen byggede man rundhøje. ”Hyldehøj” øst for Lejre Å er en særlig stor, sådan rundhøj. Der vides ikke om fund fra højen. Det er der til gengæld fra højtomten ”Grydehøj”. Her er afdækket en meget rig brandgrav af 500-tallet. Mest markant er dog skibsætningen, som kun er delvis bevaret. Den står på en gravplads fra vikingetiden. Skibssætninger findes i hele det område, hvor vikingerne kom frem; fra Ile-du-Croix i Bretagne til Godzono i Rusland.

 

Om foredragsholderen:

Klaus Ebbesen er Mag. art i arkæologi fra  1974, dr. phil. i 2006 på afhandlingen ”The battle Axe Period – Stridsøksetid”. – Lektor på Københavns Universitet i 1974-2001. – Siden 2001 direktør for Akademos-koncernen. – Har skrevet hundredevis af arkæologiske afhandlinger, artikler, hæfter, kronikker, artikler mv. Særlig kendt som udforsker af stendysser og jættestuer, bl.a. ”Danmarks megalitgrave 1-2, Kbh 2008-11..

 

 

Pris: 120 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet tilmelde dig både foredraget og ekskursionen for 190 kr. Så sparer du 50 kr. For nærmere information og tilmelding, se HER

For nærmere information og serien Stendysser, jættestuer og skibssætninger i det danske kulturlandskab, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, Mobil 2275 6699

 

 


120 kr.