En aften med Frimurerne.

v/ fhv. MF Peter Duetoft  

tirsdag 26. september 2017 kl. 19:00
1 gang
Frimurerne i Skive, Folkeuniversitet i Skive og Skive Bibliotek

Den danske frimurerorden er en orden, hvor mænd af forskellige sociale klasser, erhverv og alder mødes for at arbejde på deres personlige udvikling og indgå i et socialt fællesskab på en værdig måde for der igennem at være med til at styrke vores gamle kulturarv.

I en tid hvor travlhed presser os stadig hårdere, hvor usikkerheden om fremtiden, opskrivning af det materielle og tabet af traditionelle værdier danner grobund for en voksende fremmedgørelse mellem mennesker, har frimureriet noget at give.

Det er en stor opgave at bevare respekten for det enkelte menneske og dets indre værdi. Denne indre værdi er og skal være ukrænkelig og uafhængig af den hurtigt fremadskridende udvikling.

Gratis adgang.