Forelæsningsrække: En europæisk Danmarkshistorie – fra oldtiden til i dag

v/ Lars Hovbakke Sørensen  

torsdag 04. februar 2016 kl. 17:00
3 gange
Haslev Folkeuniversitet

I februar starter Haslev Folkeuniversitet forelæsningsserien ’En europæisk Danmarkshistorie – fra oldtiden til i dag’ med Ekstern lektor,  ph.d.,  SDU Lars Hovbakke Sørensen.

Forelæsningerne finder sted:

  • Torsdag den 04. februar: Fra jægersamfund til middelalderstat (indtil 1523)
  • Torsdag den 11. februar: Reformation, svenskekrige og enevælde (1523-1848)
  • Torsdag den 18. februar:Det moderne Danmark tager form (1848-2016)

1.  forelæsning: Fra jægersamfund til middelalderstat (indtil 1523)
Allerede i ældre stenalder for mere end 6.000 år siden havde man i Danmark tæt kontakt med folk i bl.a. Tyskland, Frankrig, Polen, Tjekkiet og på Balkan.

Samspillet med det øvrige Europa fortsatte op igennem bronzealderen, jernalderen og vikingetiden. Blandt andet var Egtvedpigen slet ikke dansk, men kom fra Sydtyskland, og den første danske konge, vi kender til (kong Hugleik) holdt sig ikke hjemme i Danmark, men tog bl.a. på togt til Frankrig.

Danmarks udnyttelse af magtforholdene i Europa til at skabe en stærk stat kulminerede med dronning Margrete 1.s samling af hele Norden i 1397.

Kalmarunionen kom til at vare helt frem til 1523, hvor Sverige på grund af de ændrede europæiske magtforhold havde held til at bryde ud og danne sin egen stat, som skulle blive Danmarks ærkerival i de næste 300 år.

2.  forelæsning: Reformation, svenskekrige og  enevælde (1523-1848):
Reformationen, som kom til Danmark fra Tyskland i løbet af 1520’erne og 1530’erne, blev den største omvæltning, som Danmark kom til at opleve i nyere tid.

1500-, 1600- og 1700-tallet blev desuden præget af de mange krige med Sverige. Og disse krige kom på mange måder til at forme den øvrige danske samfundsudvikling, bl.a. indførelsen af arvekongedømmet og enevælden som styreform i 1660/61.

Europa kom også til at sætte sit præg på Danmark på mange andre måder. De danske enevoldskongers storstilede slotsbyggeri var bl.a. inspireret af italiensk villastil og af den franske “solkonge” Ludvig 14.’s Versaillesslot.

Hele det danske landskab blev også stærkt “europæiseret”, da man i løbet af 1700-tallet indførte nye træer og buske fra fjerne egne af Europa og Asien til de danske skove, haver og parker.

3.  forelæsning: Det moderne Danmark tager form (1848-2016):
Enevældens afskaffelse i 1848 kom til at foregå fredeligt i kongeriget Danmark. Men Frederik 7.’s beslutning om at opgive sin magt skyldtes frygten for, at der ellers ville udbryde revolution i Danmark, som man havde set det i mange andre europæiske lande.

I løbet af 1800-tallet og 1900-tallet var Danmark tre gange i krig med Preussen/Tyskland (1848-1850, 1864 og 1940-1945). Men samtidig med de stærke anti-tyske stemninger i Danmark lod danskerne sig mere end nogensinde før påvirke af den tyske kultur.

F.eks. kom de fleste af vore dages juletraditioner til Danmark fra Tyskland i løbet af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.

1800-tallet og 1900-tallet var på den måde selvmodsigelsernes og paradoksernes tid. Også da EF blev dannet i 1957 stillede mange danskere sig skeptisk over for den nye europæiske udvikling, som efter de fleste danske politikeres opfattelse ellers havde til formål at skabe fred og frihed til glæde for Europas små stater.

 

Lars Hovbakke Sørensen er forfatter til bogen “En europæisk Danmarkshistorie” – om de europæiske begivenheder, der har haft afgørende betydning for udviklingen i Danmark helt tilbage fra oldtiden og frem til i dag.


Tilmelding til Knud Jepsen på jepsenknud@gmail.com
100 kr. pr. forelæsning. Der kan betales kontant ved forelæsningen.