Erhvervslivet i Sønderjylland 1840-1940

v/ Områdeleder, dr.phil. Hans Schultz Hansen m.fl.  

torsdag 02. november 2017 kl. 16:00
4 gange
Sønderborg Folkeuniversitet

4 torsdage: 02.11.; 09.11.; 16.11.; 23.11. kl. 16:00-17:45

Det sønderjyske erhvervsliv har også sin særlige historie. De skiftende tilhørsforhold mellem hertugdømmet Slesvig, Preussen og Danmark gav de sønderjyske erhvervsdrivende anderledes vilkår end i det øvrige land. En verdenskrig satte også sine spor. Ikke desto mindre spillede industrien her som andre steder i Europa en afgørende rolle i samfundets forandring. Denne moderniseringsproces belyses i fire foredrag ved eksperter i Sønderjyllands økonomiske og sociale historie. Foredragsrækken indledes med et overblik og består derudover i udvalgte eksempler på en branche, en virksomhed og en foretager. Foredragene vil tage særligt hensyn til Als-Sundeved-området.

Den 02.11.: Sønderjysk erhvervshistorie 1840-1940 – et overblik, v. områdeleder, dr.phil. Hans Schultz Hansen

Den 09.11.: En branche – jernstøberier og skibsværfter som industrialiseringens spydspids 1827-1914, v. Leif Hansen Nielsen

Den 16.11.: En virksomhed – Jürgensens farveri og klædefabrik i Gråsten 1835-1917, v. Lars N. Henningsen

23.11.: En foretager – Jes Christiansens vej fra Staugaards Maskinfabrik i Ragebøl til Sønderjyllands Højspændingsværk i Aabenraa 1889-1962, v. Torben A. Vestergaard


360 kr.