Et fagligt oplæg om billedbøger og tosprogethed

v/ Ivy York Möller-Christensen  

torsdag 22. september 2016 kl. 9:00
1 gang
Sydslesvigs Folkeuniversitet

Fagligt oplæg om billedbøger og tosprogethed. Ved Ivy York Möller-Christensen, professor v/ Europa-Universität Flensburg.

Foredraget finder sted på Flensborg Bibliotek i Blå Sal, hvor der også er en udstilling af Birde Poulsens billedbogsillustrationer samt naturligvis udstilling af billedbøger.

Foredraget er del af temadagen om billedbogen og dens muligheder i arbejdet med tosprogede børn, unge og voksne.

  • Fagligt oplæg om billedbøger og tosprogethed v/ Ivy York Möller-Christensen, professor v/ Europa-Universität Flensburg.
  • Præsentation af nye pegebøger og billedbøger v/ repræsentanter fra forlagene Rosinante, Carlsen og Gyldendal.
  • Oplæg v/ Birde Poulsen, billedbogsillustrator.

Kl. 9:00 – 12:00: For pædagoger og medhjælpere.
Kl. 15:00 – 18:00: For (skole)bibliotekarer og lærere.
Kl. 19:00 – 22:00: For dansklærere og andre interesserede.

Tilmelding med angivelse af ønsket tidsrum samt navn og kontaktoplysninger til Gabriele Fischer-Kosmol, mail: gfk@skoleforeningen.de

Tilmeldingsfrist: 15. september 2016