Finkultur og almuesang – Reformationens musik i Danmark

v/ Rektor Hans Christian Hein  

torsdag 02. november 2017 kl. 19:30
1 gang
Tønder-Løgumkloster Folkeuniversitet

Den nye menighedssang på modersmålet blev et af reformations-tidens vigtigste agitationsmidler i forhold til den jævne befolkning. Kormusikken ved de større bykirker fortsatte dog og blevet eksempel på den kontinuitet, der igennem århundreder har præget gudstjenesten og dens musik.

Hans Christian Hein er rektor ved Løgumkloster Kirkemusikskole.