Folkeoprør i Sydslesvig i 1797-98

v/ lektor Lars N. Henningsen  

torsdag 01. marts 2018 kl. 19:00
1 gang
Sydslesvigs Folkeuniversitet

Lars N. Henningsen er tidl. leder af Studieafd. og Arkiv ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Han fortæller med afsæt i sin bog “Værdikamp og folkeuro. Bønder, præster og øvrighed i 1790’ernes Slesvig”