AFLYST – Forårets komme i Skjoldungernes Land for Danmarks Naturfredningsforening

v/ Bjørn Petersen, Fmd. for Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde  

tirsdag 02. juni 2020 kl. 19:15
1 gang
Jesper Brandt

Forårets komme i Skjoldungernes Land for Danmarks Naturfredningsforening

Bjørn Petersen fra Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde, vil tage udgangspunkt i sin egen interesse for det, der kaldes fænologien – som netop kan ses som læren om arternes reaktion på foråret – især for svampene, herunder morklerne. Han vil fortælle om arbejdet med foråret i en stævningsskov, og sidst fortælle om sit arbejde som Roskilde og Lejre kommunes ’opsynsmand’ med Kæmpebjørneklo – især om, hvordan forekomsten af den viser sig hen igennem foråret, og hvordan bekæmpelsen kan lettes betydeligt, hvis man allerede tidligt i foråret kan spotte disse tegn. En efterfølgende tur/deltagelse i stævningslaugets arbejde i Boserup skov d. 6 juni kl. 10-14 vil kunne danne ramme om en demonstration af væsentlige sider af de ting, han har fortalt om.

Bjørn Petersen, biolog, Fmd. for Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde.

 

Pris for foredraget incl. gebyr samt adgang til den efterfølgende tur, 100 kr.  Tilmelding nedenfor.

Du kan i stedet  tilmelde dig alle 6 foredrag om Forårets komme i Nationalpark Skjoldungernes Land til en samlet pris af 450 kr. Læs nærmere ved at klikke HER.

For nærmere information om foredraget skal du henvende dig til Jesper Brandt,  brandt@ruc.dk, 2275 6699

 


100 kr. for foredag og tilhørende medlemsaktivitet