Seks aftenture om forårets komme i Nationalpark Skjoldungernes Land

v/ Claus Helweg Ovesen, Uffe Clemmensen, Michael Donstrup, Bjarne Bo Jensen, Bjørn Petersen og Brian Petersen  

tirsdag 19. april 2022 kl. 19:15
6 gange
Jesper Brandt

TILMELDING NEDERST PÅ DENNE SIDE

 

SEKS AFTENTURE OM FORÅRETS KOMME I NATIONALPARK SKJOLDUNGERNES LAND

Hvordan ser og bruger botanikere, orniotologer, naturfredere, spejdere, lystfiskere og jægere naturen i skjoldungernes land?

 

Seks forskellige grupper af naturelskere fortæller om og demonstrerer på aftenture, hvordan de oplever forårets komme i Nationalpark Skjoldungernes land

 

Forårets lys og luft er befriende. Det smukke og varierede landskab inden for Nationalpark Skjoldungernes Land indbyder til at gå på opdagelse både i naturen og i kulturlandskabet. Det er fascinerende, at stifte bekendtskab med de utallige måder, hvorpå planter og dyr vækkes til live i løbet af foråret. Mulighederne for at fortælle om det under aftenture er mangeartede.

Men der ligger også spændende viden og erfaring gemt i den måde, som forskellige brugergrupper af naturen forholder sig til forårets komme.

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land har bedt forskellige garvede naturformidlere og brugere af naturen i vores nationalpark inden for forskellige friluftsorganisationer om gennem aftenture at give deres bud på forårets komme, og hvad der især fascinerer dem på udflugter i Nationalparken.

Alle aftenturene ledsages af en invitation til at blive introduceret til og deltage i et arrangement inden for brugergruppen, der kan skabe kontakter og give et praktisk indblik i, hvordan gruppen arbejder aktivt med naturen i Skjoldungernes Land.

Aftenturene kan også være en kilde til inspiration for alle de, der godt kunne tænke sig at supplere aften- eller søndagsturen i det åbne land, langs fjord og å, eller i skovene med en mere målrettet oplevelse af naturen, støttet af en organiseret brugergruppe –  men som endnu ikke har besluttet sig for, i hvilken retning, det skal gå.

Alle aftenturene foregår på tirsdage kl. 19.15-21.00.  Tre af turene starter ved Nationalparksekretariatets mødesal, Ledreborg Allé 2A, 4320 Lejre, mens de øvrige har andre mødesteder, der er angivet under det enkelte aftenture. Her omtales også de efterfølgende medlemsaktiviteter, der aftales nærmere med foredragsholderne.

Spørgsmål vedr. aftenturene skal rettes til Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, mobil: 2275 6699

 

Program (for detaljer, klik på titlerne):

 

Tirsdag d. 19. april, kl. 19.15-21.00: Aftentur om forårets komme i Skjoldungernes Land for botanikerne

Aftentur om forårets blomster ved Ledreborg, med Claus Helweg Ovesen, Dansk Botanisk Forening. Medl. Af Nationalparkrådet

 

Tirsdag d. 26. april:, kl. 19.15-21.00: Aftentur om forårets komme i Skjoldungernes Land for lystfiskerne

Aftentur med lakseyngel i Boserup skov, sammen med Uffe Clemmensen, Fmd. for Roskilde og omegns lystfiskerklub (ROLK).

 

Tirsdag d. 3. maj, kl. 19.15-21.00: Aftentur om forårets komme i Skjoldungernes Land for ornitologerne

Kort forelæsning samt aftentur om forårets fugle og fuglesang ved Ledreborg, med Bjarne Bo Jensen, Dansk Ornitologisk Forening, Roskilde.

 

Tirsdag d. 10. maj, kl. 19.15-21.00: Aftentur om forårets komme i Skjoldungernes Land for jægerne

Aftentur om forårets bukkejagt, med Michael Donstrup, Danmarks Jægerforbund, Roskilde Medl. af Nationalparkrådet

 

Tirsdag d. 17. juni, kl. 19.15-21.00: Aftentur om forårets komme i Skjoldungernes Land for Danmarks Naturfredningsforening

Aftentur på Sankt Hans’ naturområder, om DNs lokale arbejde omkring naturkonflikter, med Bjørn Petersen, Fmd. for Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde.

Tirsdag d. 24. maj, kl. 19.15-21.00: Aftentur om forårets komme i Skjoldungernes Land for spejderne

Aftentur ved Selsø slot om Spejdernes oplevelser og arbejde under forårets komme, med Brian Petersen, Det danske Spejderkorps, Fmd. for Rådet for Nationalpark Skjoldungernes Land.

Pris for alle 6 aftenture samt tilhørende senere foreningsarrangementer koster 450 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan også tilmelde dig de enkelte aftenture særskilt for 100 kr. Det kan du læse mere om ved at klikke på titlen til den enkelte aftentur.

For nærmere information om ekskursionsserien skal du henvende dig til Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, 2275 6699


450 kr. for alle 6 aftenture. Spar 150 kr.