Fra Dansk Vestindien til US Virgin Island 1900-1940. Øer under forandring

v/ Jens Begtrup. Cand.mag., Arkivar.  

torsdag 23. februar 2017 kl. 16:30
1 gang
Knud Jepsen

Forelæsningen skildre de Vestindiske øer med danske briller, og tanken er at skabe en forståelse for den indsats danskere udøvede i den periode inden øerne blev solgt i 1917. I tilknytning hertil beskrives udviklingen øerne oplevede ikke bare som dansk koloni, men også i den første periode som US Virgin Islands.

Perioden er kendetegnet ved at man fra dansk side ændrede opfattelse af øerne, og at man for første gang, rent faktisk prøvede at ændre en udvikling der ellers syntes uundgåelig. Forelæsningen vil omhandle besværlige forhandlinger, private agenter, politiske intriger, og et samfund under forandring. Og selvfølgelig et samfund der går fra at være et dansk Vestindien til et amerikansk Virgin Islands.