Fra havuhyre til natursymbol – danskernes skiftende syn på hvalerne

v/ Tore Teglbjærg, cand.mag  

tirsdag 06. september 2016 kl. 19:30
1 gang
Museum Sønderjylland

22 hvalarter har gjort marsvinet selskab i de danske farvande. Af disse er over 600 individer omkommet. Danskerne har flere gange skiftet syn på hvalerne. De er gået fra at være en fødekilde, havuhyrer, beviser på Guds almægtighed, legitime mål for lystjagt, skadedyr og til i dag at være natursymboler.