Fra jæger til bonde

 

mandag 23. marts 2015 kl. 19:30
1 gang
-

Landbrugets indførelse var måske den største begivenhed i civilisationens historie. Det var en kompliceret og langvarig proces at overgå fra en tilværelse som jæger-samlere til at blive bofaste bønder.

At blive bonde betyder, at man skal bearbejde jorden for at få et udbytte, og at man skal holde og passe på husdyr. Det medfører at man bliver fastboende og bliver afhængig af årets gang. Skiftet fra jæger-samler til bonde medførte store økonomiske, sociologiske og psykologiske ændringer.

I foredraget vil publikum få et indblik i, hvordan denne proces er forløbet rundt om i verden, fra de første bondesamfund i nærorienten, op igennem Europa til Sydskandinavien.