Fra Johan Christian Dahl til Edvard Munch

v/ Mag.art. Grethe Bay  

tirsdag 15. marts 2022 kl. 17:30
3 gange
Sønderborg Folkeuniversitet

Fra Johan Christian Dahl til Edvard Munch – Romantik, Realisme, Symbolisme og Ekspressionisme i norsk malerkunst
3 tirsdage: 15.03.; 22.03.; 29.03. kl. 17:30-19:15 på Alsion. 

Op igennem 1800-tallet bredte de romantiske ideer sig ud over hele Europa og kom også til at præge billedkunsten. I den norske kunst resulterede det i storladne skildringer af naturen og folkelivet. Hen mod slutningen af århundredet gav realismens fokus på dagliglivet plads for indignation og samfundskritik, mens symbolismen som reaktion herpå vendte blikket indad mod menneskets følelsesliv og skildrede de store almene følelser i symbolsk form. Med ekspressionismen fandt de stærke og voldsomme følelser deres udtryk i et frit og uhæmmet formsprog, et nyt århundrede – det 20ende – havde taget sin begyndelse.

Tirsdag d.15.marts: Romantik – Landskab og folkeliv. Fra J.C.Dahl til Harriet Backer.

Tirsdag d.22.marts: Realisme og symbolisme. Fra Christian Krogh til Harald Sohlberg

Tirsdag d.29.marts: Realisme, symbolisme og ekspressionisme. Edvard Munch.


270 kr.