Fra Mathilde til Benedikte

 

onsdag 07. oktober 2015 kl. 0:00
5 gange
-

Grundlovsjubilæet. Kvinderne og valgretten – i Danmark og i Helsingør – og lidt om mænd, der hjalp.

Vi fejrer grundlovsjubilæum i 2015. I 100 år har nu også den største halvdel af befolkningen haft ret til at stemme. Det holdt imidlertid hårdt og kampen for den lige ret begyndte allerede i 1848. Den lange historie vil vi se nærmere på i løbet af 4 aftener i efteråret 2015, også i et internationalt perspektiv, og der er store fortællinger at berette om meget initiativrige kvinder, og også nogle få mænd – mens vi kun vil give bagstræberiet lidt plads. Det fyldte rigeligt dengang. Og så vil vi se på, hvad der lokalt skete i Helsingør-området.

Vi begynder historien med Mathilde (Fibiger), forfatter og første kvindelige telegrafist i Helsingør og runder af med Benedikte (Kiær), Helsingørs første kvindelige borgmester.

7.10 Kvindens manglende ligestilling sættes under debat i litteraturen Ved lektor Marianne Just

I begyndelsen af 1800-tallet begyndte kvindelige forfattere at skrive om kvinder, der var utilfredse med ikke at have indflydelse på deres liv uden for hjemmet. I Danmark vakte den kun 20-årige Mathilde Fibiger (1830-72) skandale med romanen Clara Raphael – Tolv Breve, hvor hun hævdede kvindens pligt til at lære sig selv at kende og ret til at blive taget alvorligt. Der tegnes et billede af kvindelige forfatteres situation i en tid, hvor kravet om kvinders stemmeret så småt begyndte at dukke op.

21.10 Den internationale debat om valgretten – og den lange politiske kamp i Danmark Ved seniorforsker Jytte Larsen, KVINFO

Jytte Larsen vil knytte den internationale valgretskamp til den danske debat om ligestillingen, under mændenes grundlov. Det er ikke mindst historien om Dansk Kvindesamfund og den stærke Gyrithe Lemche og de mange kvinder, der sluttede op bag hende, og om de dygtige politiske manøvrer over for et modvilligt rigsdagsflertal. Samt om den drevne taktiker Fredrik Bajer.

28.10 Kvindelig Læseforening Ved forfatter og bibliotekar Helle Hvenegård-Lassen

Kvindelig Læseforening blev stiftet i 1871 og betragtes med rette som en af grundpillerne i dansk ligestillingshistorie. Her fik kvinder adgang til alsidig læsning samt mulighed for at læse den nyeste skønlitteratur. Her var også danske og udenlandske aviser og tidsskrifter. Desuden blev der afholdt diskussioner og indbudt til foredrag.

Helle Hvenegård-Lassen har skrevet det store værk om Læseforeningen: Et andet hjem. Foreningens første formand var Charlotte Stein, f. Unna, fra Helsingør.

4.11 Helsingørs første kvinder i politik Ved cand.mag. Bodil Strandgaard Schau

Med valglovene af 1908 og 1915 er kvindernes vej til byråd, Folketing og Landsting formelt banet. Men hvordan så virkeligheden ud i Helsingør i perioden 1908-1924? Det har Bodil Schau fundet svar på ved at gennemgå de originale valgbøger og byrådsprotokoller samt Helsingør Dagblad. Vi skal se på de første byrådskvinder i Helsingør og de første kvinder, der kandiderede til Folketinget. Hvem var de, hvad var deres sociale baggrund?

Lørdag den 14.11 kl. 15.00. Festeftermiddag i anledning af grundlovsjubilæet

Vi afslutter foredragsrækken med sang, musik og taler. Helsingørs første kvindelige borgmester Benedikte Kiær vil tale om at være kvindelig politiker i dag, og vi skal møde andre af byens kvindelige ledere. Festtalerne holdes af forfatterne Maria Helleberg og Lars Kjædegaard, begge Helsingør.

Udførligt program fra medio september. De 4 foredrag afholdes i Skibsklarerergården, Strandgade 91, onsdage kl. 19.00. Festeftermiddagen afholdes i Helsingør. Se også vores hjemmeside.

Hele programmet koordineres af Marianne Just og Bodil Strandgaard Schau

151030

Den 7., 21., 28. oktober og 4., 14. november.

Skibsklarerergården, Strandgade 91, m.m.

Pris kr. 150 for alle 5 arrangementer