Fra romantik til modernisme

v/ Mag.art Anne-Sophie Fischer-Hansen og cand.phil. Pia Høy  

mandag 03. september 2018 kl. 16:00
8 gange
Sønderborg Folkeuniversitet

Linjestudium i kunsthistorie – 3. semester

8 mandage kl. 16:00-18:45 (3 undervisningstimer pr. gang):

03.09.; 10.09.; 17.09.; 24.09. v. mag.art. Anne-Sophie Fischer-Hansen

01.10.; 08.10.; 22.10.; 29.10. v. cand.phil. Pia Høy kl. 16:00-18:45 

Tilmelding til www.kunstskolen.sonderborg.dk

Det tidlige 1800-tal domineres af romantikken med fokus på menneskets følelser. Blandt de store malere er Goya, Friedrich og Turner. Henover midten af århundredet tager den franske realisme over med bl.a. Courbet og Manet, som vender sig fra romantikkens subjektive virkelighedsfortolkninger. I den forbindelse opstår friluftsmaleriet, som danner grundlag for impressionismen, hvis væsentligste fortolkere er Monet, Renoir og Degas. Men i 1880’erne forlader Cézanne, van Gogh og Gauguin kravet om naturefterligning og indleder en frigørelse af farvens og formens egenværdi. Dermed baner de vej for gennembruddet af den moderne malerkunst. Kurset afsluttes med det moderne maleris første ismer: Matisse og fauvismen, Picasso og kubismen, den tyske ekspressionisme samt de italienske futurister.

Litteratur: E.H. Gombrich: Kunstens Historie, 2007 og Hugh Honour & John Flemming: Kunstens verdenshistorie (2004).

I samarbejde med Folkeuniversitetet i København og Sønderjyllands Kunstskole

 


990 kr.