Fra Romantikken til Nietzsche

v/ Cand.mag. Claus Christoffersen  

onsdag 06. april 2016 kl. 13:30
5 gange
Sønderborg Folkeuniversitet

5 onsdage kl. 13:30: 6.4.; 13.4.; 20.4.; 27.4.; 4.5.

1700-tallet slutter med oplysningstiden, 1800-tallet starter med romantikken. Og siden har den europæiske kultur været et spil mellem disse to traditioner i den europæiske kultur. Hvor oplysningen dyrker fornuften og fremskridtet, dyrker romantikken det mystiske, det poetiske, historien og nationen.

Men denne udvikling skaber også – måske i modstrid med romantikkens intention – demokratier og fører os ind i den moderne verden. En verden, der rummer talrige udfordringer og problemer, og derfor giver anledning til en meget rig tænkning, der selv i dag kan udfordre os. Kierkegaards tænkning får os til at reflektere over, hvilke spændinger et moderne individ må gennemleve, Marx er et udtryk for, at industrialiseringen på én gang skaber rigdom og store sociale problemer, og sidst i århundredet eksploderer det modernes nedbrydning af traditionen i Nietzsches til tider ret vilde tænkning, der til gengæld fører os helt ind i det moderne. Som Nietzsche selv formulerer det: “Kun hvor der er grave, er der opstandelser”.

På godt og ondt formulerer 1800-tallet alle de udfordringer, som vi også i dag kæmper med!


450 kr.