Frontliv, faneflugt og fangelejr. Sønderjyder i verdenskrigen 1914-1918.

v/ René Rasmussen, Museum Sønderjylland.  

torsdag 03. marts 2016 kl. 19:30
1 gang
-

Ved 1. Verdenskrigs udbrud i 1914 var Sønderjylland en provins i Det Tyske Kejserrige. Derfor blev mænd fra hele landsdelen indkaldt til tysk krigstjeneste. I alt ca. 35.000 sønderjyske mænd deltog som soldater i Den Store Krig. Ca. 6.000 faldt, ca. 2.500 deserterede, og ca. 4.000 blev taget til fange. I foredraget vil René Rasmussen fortælle om krigsudbruddet, den første bevægelseskrig indtil den tyske fremrykning blev stoppet ved Marne – og om soldatertilværelsen i skyttegravene. Han vil desuden berettet om deserteringer og flugten over den danske grænse – og om de særlige krigsfangelejre, som de allierede indrettede til de dansksindede sønderjyder.


Entre 50 kr.