Fuglenes ABC

v/ Ornitolog, cand. scient. Bjarne Bo Jensen  

lørdag 17. september 2022 kl. 10:00
1 gang
Sønderborg Folkeuniversitet

Temadag v. ornitolog, cand.scient. Bjarne Bo Jensen
Lørdag den 17.09. kl. 10:00-16:00.

Kl. 10:00: Fuglenes oprindelse, deres anatomiske og fysiologiske tilpasninger til flyvning
Flyvning er afgjort en af de egenskaber, som har været med til at skabe fuglenes succes, og foredraget vil gennemgå de væsentligste principper i aerodynamik, og hvordan forskellige fuglearter på mangfoldig vis udnytter luftrummet, som for nogle arters vedkommende nærmest kan betragtes som deres egentlige hjem, og prøve at besvare nogle spørgsmål; som f.eks. hvordan kan de flyve i flere kilometers højde, og uafbrudt i flere døgn?

Kl. 12:00: Om fugletrækket, dets funktion, de forskellige trækformer, og hvordan de finder vej
Mange dyrearter foretager årlige vandringer, men for over 20% af alle fuglearter, er trækket en fast bestanddel af deres årlige livscyklus. I foredraget vil forskellige trækformer blive gennemgået, fra vejrfugle til langdistancetrækkere. Fugletrækket har fascineret mennesket igennem tiderne, og mange hypoteser er blevet fremsat. Kurset vil gennemgå, hvordan man gennem de seneste ca. 30 år med moderne teknikker efterhånden har fået et godt overblik over fugletrækkets funktion og variationen i de forskellige arters trækadfærd, samt deres evne til at navigere; hvordan finder de vej på deres tusinde kilometers flyveture. Nogle af præstationerne er virkeligt imponerende med årligt tilbagelagte afstande på op mod 100.000 km – 2½ gange jorden rundt!

 
Kl. 14:00: Om fuglenes adfærd, deres intelligens og bevidsthed.
Et område, som igennem de seneste 20 år har fået et stort gennembrud, er forskningen i fuglenes adfærd. Tidligere betragtede man fuglene som rene instinktvæsner, men da man opdagede, at fuglehjernen er lige så avanceret som pattedyrhjernen, blot organiseret anderledes, tog forskningen i fuglenes adfærd, deres bevidsthed og intelligens fart. Foredraget vil gennemgå nogle af de seneste landvindinger, herunder brugen af deres stemmer til kommunikation, først og fremmest indenfor samme art, men også imellem arter. Fuglene skal for mange arters vedkommende lære deres sprog, på nøjagtigt samme måde, som et barn skal lære at tale. Desuden eksempler på adfærdsformer, som hidtil udelukkende var tilskrevet mennesket.

I samarbejde med OAS, Ornitologisk Forening for Als og Sundeved, og DOF Sønderjylland.

 


270 kr.

Fuglenes ABC: Tre foredrag og en ekskursion

v/ Bjarne Bo Jensen  

onsdag 01. september 2021 kl. 19:15
4 gange
Jesper Brandt

TILMELDING NEDERST PÅ DENNE SIDE

 

Fuglenes ABC

Ved Bjarne Bo Jensen, Ornitolog

Fuglenes ABC er en foredragsrække der fortæller om fuglenes oprindelse, deres særlige tilpasninger til flyvning, deres biologi og adfærd.

Program:

Onsdag d. 1.september kl. 19.15-21
Foredrag A: Fuglenes oprindelse, deres anatomiske og fysiologiske tilpasninger til flyvning

Søndag d. 12. september, kl.   9.00-13.00           Ekskursion til Eskildsø, Roskilde Fjord.

Onsdag d. 15. september 2021, kl. 19.15-21.00          Foredrag B: Om fugletrækket, dets funktion, de forskellige trækformer, og hvordan de finder vej

Onsdag d. 29. september 2021, kl. 19.15-21.00          Foredrag C: Om fuglenes adfærd, deres intelligens og bevidsthed.

Foredragene afholdes i foredragssalen, Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde

 Pris: 450 kr. for 3 foredrag + ekskursion. Du kan også tilmelde dig de enkelte foredrag og ekskursionen ved at klikke på titlerne ovenfor. Pris pr. foredrag er 110 kr., mens ekskursionen (inkl. færgetransport) koster 220 kr.

 

Beskrivelse af Fuglenes ABC

Foredragsrækken Fuglenes ABC består af tre foredrag samt en ekskursion, og tager udgangspunkt i fuglenes oprindelse, som i dag oftest regnes fra triastidens øgler der igennem dinosaurerne i løbet af kridttiden bliver til de moderne fugle vi kender i dag. Det er igennem juratiden, at nogle dinosaurlinjer udvikler de basale egenskaber der fører frem til de moderne fugles anatomi og fysiologi, der gør, at fuglene i dag er den mest succesfulde gruppe af landhvirveldyr med næsten 11.000 arter.

Onsdag d. 1.september kl. 19.15-21:
Foredrag A: Fuglenes oprindelse, deres anatomiske og fysiologiske tilpasninger til flyvning

Flyvning er afgjort en af de egenskaber, som har været med til at skabe fuglenes succes, og foredraget vil gennemgå de væsentligste principper i aerodynamik, og hvordan forskellige fuglearter på mangfoldig vis udnytter luftrummet, som for nogle arters vedkommende nærmest kan betragtes som deres egentlige hjem, og prøve at besvare nogle spørgsmål; som f.eks. hvordan kan de flyve i flere kilometers højde, og uafbrudt i flere døgn?

 

Søndag den 12. september, kl. 9.00-13:
Ekskursion til Eskilsø, Roskilde Fjord
Mødested: Eskilsø Færgeleje kl. 09:00

Eskilsø, som ligger i Roskilde Fjord, har et rigt og ret uforstyrret dyre- og fugleliv. Her i træksæsonen er der mange rastende fugle på og omkring øen.  Med lidt held, og med den rigtige vindretning, kan vi også opleve træk af rovfugle, der kommer ind fra Sverige til Nordsjælland, og som på deres videre vej mod vinterkvartererne svæver ned over Sjælland.

Oven i naturoplevelserne er der også flere kulturminder på øen.

 

Onsdag d. 15. september 19.15-21:
Foredrag B. Om fugletrækket, dets funktion, de forskellige trækformer, og hvordan de finder vej

Mange dyrearter foretager årlige vandringer, men for over 20% af alle fuglearter, er trækket en fast bestanddel af deres årlige livscyklus. I foredraget vil forskellige trækformer blive gennemgået, fra vejrfugle til langdistancetrækkere. Fugletrækket har fascineret mennesket igennem tiderne, og mange hypoteser er blevet fremsat. Kurset vil gennemgå, hvordan man gennem de seneste ca. 30 år med moderne teknikker efterhånden har fået et godt overblik over fugletrækkets funktion og variationen i de forskellige arters trækadfærd, samt deres evne til at navigere; hvordan finder de vej på deres tusinde kilometers flyveture. Nogle af præstationerne er virkeligt imponerende med årligt tilbagelagte afstande på op mod 100.000 km – 2½ gange jorden rundt!

 

Onsdag d. 29. september kl. 19.15-21:
Foredrag C: Om fuglenes adfærd, deres intelligens og bevidsthed.

Et område, som igennem de seneste 20 år har fået et stort gennembrud, er forskningen i fuglenes adfærd. Tidligere betragtede man fuglene som rene instinktvæsner, men da man opdagede, at fuglehjernen er lige så avanceret som pattedyrhjernen, blot organiseret anderledes, tog forskningen i fuglenes adfærd, deres bevidsthed og intelligens fart. Foredraget vil gennemgå nogle af de seneste landvindinger, herunder brugen af deres stemmer til kommunikation, først og fremmest indenfor samme art, men også imellem arter. Fuglene skal for mange arters vedkommende lære deres sprog, på nøjagtigt samme måde, som et barn skal lære at tale. Desuden eksempler på adfærdsformer, som hidtil udelukkende var tilskrevet mennesket.

 

Om foredragsholderen Bjarne Bo Jensen:

Jeg begyndte min ornitologiske karriere før jeg begyndte i skolen, og har set på fugle siden da.

Efter at være gået på pension, har jeg beskæftiget mig fuldtids med ornitologi, undervist på aftenskole, holdt foredrag, ledet fugleture, og har fulgt med i den nyeste forskning.

Jeg har en hjemmeside, ”Fuglehåndbogen på Nettet”, som indeholder detaljeret information om fuglenes biologi, dels baseret på arter, men også i temaer, som. f.eks. fugletrækket, ynglebiologi og udviklingshistorie.

Jeg er biolog, Cand. scient. i eksperimentel biologi fra Odense Universitet (nu SDU).

 

For nærmere oplysninger om serien, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk eller tlf. 227556699.


Du kan i stedet i begrænset omfang tilmelde dig de enkelte foredrag og ekskursion. Klik på titlerne øverst i beskrivelsen.
450 kr. for alle 3 foredrag + ekskursionen