Fuglenes ABC: Ekskursion til Eskildsø, Roskilde Fjord

v/ Bjarne Bo Jensen  

søndag 12. september 2021 kl. 9:00
1 gang
Jesper Brandt

TILMELDING NEDERST PÅ DENNE SIDE

 

Fuglenes ABC

Ved Bjarne Bo Jensen, Ornitolog

 

Foredragsrækken Fuglenes ABC består af tre foredrag samt en ekskursion, og tager udgangspunkt i fuglenes oprindelse, som i dag oftest regnes fra triastidens øgler der igennem dinosaurerne i løbet af kridttiden bliver til de moderne fugle vi kender i dag. Det er igennem juratiden, at nogle dinosaurlinjer udvikler de basale egenskaber der fører frem til de moderne fugles anatomi og fysiologi, der gør, at fuglene i dag er den mest succesfulde gruppe af landhvirveldyr med næsten 11.000 arter.

 

 

Søndag den 12. september, kl. 9.00-13:
Ekskursion til Eskilsø, Roskilde Fjord
Mødested: Eskilsø Færgeleje kl. 09:00

Eskilsø, som ligger i Roskilde Fjord, har et rigt og ret uforstyrret dyre- og fugleliv. Her i træksæsonen er der mange rastende fugle på og omkring øen.  Med lidt held, og med den rigtige vindretning, kan vi også opleve træk af rovfugle, der kommer ind fra Sverige til Nordsjælland, og som på deres videre vej mod vinterkvartererne svæver ned over Sjælland.

Oven i naturoplevelserne er der også flere kulturminder på øen.

Pris: 220 kr. Du kan også tilmelde dig alle tre foredrag og ekskursionen for 450 kr. Derved sparer du 100 kr. Se HER

 

Om foredragsholderen Bjarne Bo Jensen:

Jeg begyndte min ornitologiske karriere før jeg begyndte i skolen, og har set på fugle siden da.

Efter at være gået på pension, har jeg beskæftiget mig fuldtids med ornitologi, undervist på aftenskole, holdt foredrag, ledet fugleture, og har fulgt med i den nyeste forskning.

Jeg har en hjemmeside, ”Fuglehåndbogen på Nettet”, som indeholder detaljeret information om fuglenes biologi, dels baseret på arter, men også i temaer, som. f.eks. fugletrækket, ynglebiologi og udviklingshistorie.

Jeg er biolog, Cand. scient. i eksperimentel biologi fra Odense Universitet (nu SDU).

 

For nærmere oplysninger om serien, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk eller tlf. 227556699.


220 kr.