Fuglenes ABC: Fuglenes oprindelse, deres anatomiske og fysiologiske tilpasninger til flyvning

v/ Bjarne Bo Jensen  

onsdag 01. september 2021 kl. 19:15
1 gang
Jesper Brandt

TILMELDING NEDERST PÅ DENNE SIDE

 

Fuglenes ABC

Ved Bjarne Bo Jensen, Ornitolog

Foredragsrækken Fuglenes ABC består af tre foredrag samt en ekskursion, og tager udgangspunkt i fuglenes oprindelse, som i dag oftest regnes fra triastidens øgler der igennem dinosaurerne i løbet af kridttiden bliver til de moderne fugle vi kender i dag. Det er igennem juratiden, at nogle dinosaurlinjer udvikler de basale egenskaber der fører frem til de moderne fugles anatomi og fysiologi, der gør, at fuglene i dag er den mest succesfulde gruppe af landhvirveldyr med næsten 11.000 arter.

 

Bortset fra den korte yngleperiode tilbringer mursejlerne al deres tid i luften

Onsdag d. 1.september kl. 19.15-21:
Foredrag A:
Fuglenes oprindelse, deres anatomiske og fysiologiske tilpasninger til flyvning

Flyvning er afgjort en af de egenskaber, som har været med til at skabe fuglenes succes, og foredraget vil gennemgå de væsentligste principper i aerodynamik, og hvordan forskellige fuglearter på mangfoldig vis udnytter luftrummet, som for nogle arters vedkommende nærmest kan betragtes som deres egentlige hjem, og prøve at besvare nogle spørgsmål; som f.eks. hvordan kan de flyve i flere kilometers højde, og uafbrudt i flere døgn?

Pris: 110 kr.

Du kan også tilmelde dig alle tre foredrag + ekskursionen til i alt 450 kr. Derved sparer du 100 kr. Se HER.

Om foredragsholderen Bjarne Bo Jensen:

Jeg begyndte min ornitologiske karriere før jeg begyndte i skolen, og har set på fugle siden da.

Efter at være gået på pension, har jeg beskæftiget mig fuldtids med ornitologi, undervist på aftenskole, holdt foredrag, ledet fugleture, og har fulgt med i den nyeste forskning.

Jeg har en hjemmeside, ”Fuglehåndbogen på Nettet”, som indeholder detaljeret information om fuglenes biologi, dels baseret på arter, men også i temaer, som. f.eks. fugletrækket, ynglebiologi og udviklingshistorie.

Jeg er biolog, Cand. scient. i eksperimentel biologi fra Odense Universitet (nu SDU).

 

For nærmere oplysninger om serien, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk eller tlf. 227556699.


110 kr.