Fuglenes ABC: Om fugletrækket, dets funktion, de forskellige trækformer, og hvordan de finder vej

v/ Bjarne Bo Jensen  

onsdag 15. september 2021 kl. 19:15
1 gang
Jesper Brandt

TILMELDING NEDERST PÅ DENNE SIDE

 

Fuglenes ABC

Ved Bjarne Bo Jensen, Ornitolog

Foredragsrækken Fuglenes ABC består af tre foredrag samt en ekskursion, og tager udgangspunkt i fuglenes oprindelse, som i dag oftest regnes fra triastidens øgler der igennem dinosaurerne i løbet af kridttiden bliver til de moderne fugle vi kender i dag. Det er igennem juratiden, at nogle dinosaurlinjer udvikler de basale egenskaber der fører frem til de moderne fugles anatomi og fysiologi, der gør, at fuglene i dag er den mest succesfulde gruppe af landhvirveldyr med næsten 11.000 arter.

 

Nogle af de mest iøjnefaldende trækfugle er vågerne. Her en skrue hvepsevåger ved Stevns

Onsdag d. 15. september 19.15-21:
Foredrag B.
Om fugletrækket, dets funktion, de forskellige trækformer, og hvordan de finder vej

Mange dyrearter foretager årlige vandringer, men for over 20% af alle fuglearter, er trækket en fast bestanddel af deres årlige livscyklus. I foredraget vil forskellige trækformer blive gennemgået, fra vejrfugle til langdistancetrækkere. Fugletrækket har fascineret mennesket igennem tiderne, og mange hypoteser er blevet fremsat. Kurset vil gennemgå, hvordan man, i de seneste ca. 30 år, med moderne teknikker efterhånden har fået et godt overblik over fugletrækkets funktion, og variationen i de forskellige arters trækadfærd, og deres evne til at navigere; hvordan finder de vej på deres tusinde kilometers flyveture. Nogle af præstationerne er virkeligt imponerende med årligt tilbagelagte afstande på op mod 100.000 km.

Pris: 110 kr.

Du kan også tilmelde dig alle tre foredrag + ekskursionen til i alt 450 kr. Derved sparer du 100 kr. Se HER.

 

Om foredragsholderen Bjarne Bo Jensen:

Jeg begyndte min ornitologiske karriere før jeg begyndte i skolen, og har set på fugle siden da.

Efter at være gået på pension, har jeg beskæftiget mig fuldtids med ornitologi, undervist på aftenskole, holdt foredrag, ledet fugleture, og har fulgt med i den nyeste forskning.

Jeg har en hjemmeside, ”Fuglehåndbogen på Nettet”, som indeholder detaljeret information om fuglenes biologi, dels baseret på arter, men også i temaer, som. f.eks. fugletrækket, ynglebiologi og udviklingshistorie.

Jeg er biolog, Cand. scient. i eksperimentel biologi fra Odense Universitet (nu SDU).

 

For nærmere oplysninger om serien, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk eller tlf. 227556699.


110 kr.