Fuld frihed eller pengene tilbage

v/ Frimenighedspræst Ole Kobbelgaard  

torsdag 07. februar 2019 kl. 19:30
1 gang
Hillerslev- Kåstrup Foredragsforening og FU

Frihed er det bedste guld, sådan synger vi med højskolesangbogen i hånden. Og med megen rette. Men selve vores forståelse af frihedsbegrebet har undergået en stor forvandling gennem de seneste århundreder. Foredraget trækker nogle tråde og ser på friheden både historisk og aktuel, frigørelsen fra formynderiet frem mod frihedsrettighederne, som de blev formuleret af det franske folk efter revolutionen i Paris‘ gader i 1789. Og vi fejrer individets fuldkomne og uindskrænkede sejr med frit valg på alle hylder: fuld ytringsfrihed til alle, frit sygehusvalg og “alle har ret til et fedt køkken!. For det er vel en sejr, eller…?

 

Foredragsholder er præst i Morsø Frimenighed, Ole Kobbelgaard, der kom til Mors for snart 6 år siden efter i en årrække at have været forstander på Askov Højskole, blandt en del andet.