Fuldendelseslitteratur

v/ Peter Simonsen, Professor, Ph.D.  

torsdag 04. februar 2016 kl. 19:30
1 gang
-

I samarbejde med Ældresagen har vi i 2015-2016 tre forelæsninger i rækken “Det gode liv 60+”, “Hold hjernen i gang”, “Fuldendelseslitteratur om livslange goder (og dårlige) liv” og “Værn mod demens”.

Fuldendelseslitteratur om livslange gode liv (og dårlige).
Bøger om ældres liv hitter i disse år. Foredraget beskriver fremkomsten og populariteten af en ny slags samtidig skønlitteratur i Danmark, den såkaldte ældrelitteraturs fuldendelsesfortællinger.

Ældrelitteraturen tager livets fuldendelse på godt og ondt som sit tema. Den rejser en mængde emner, nye oplevelser og erfaringer, der knytter sig til denne livsfase. Og den aftegner konturerne af nye identiteter og livsformer for +60’erne i den senmoderne velfærdsstat. Eksempler fra bl.a. Christian Jungersen, Anders Bodelsen, Kirsten Thorup, Aase Schmidt og Bent Vinn Nielsen.


Grundet pladshensyn og servering er der tilmelding til foredraget senest dagen før. Enten på mail til Folkeuniversitetet: toveanders@urtehave.dk eller til Ældresagen på tlf.: 7023 0001 på hverdage kl. 08.00-10.00.
Selve foredraget er gratis, men man betaler kr. 40,- for kaffe/the + brød, som Ældresagen serverer.