AFLYST – Genforeningen, påskekrisen og folkenes selvbestemmelsesret: 2 foredrag

 

tirsdag 31. marts 2020 kl. 19:15
2 gange
Mogens Petersen

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land udsætter sin debut til efteråret 2020

Vi forventer, at de programaktiviteter, der er beskrevet for foråret 2020 vil indgå i programmet for efteråret 2020 eller foråret 2021

 

Genforeningen i 1920 fejres i år over hele landet som den begivenhed, der som følge af Tysklands tab af verdenskrigen bragte Sønderjylland tilbage til Danmark. Siden nederlaget i 1864 var alle Danmarks udenrigspolitiske bestræbelser gået i retning af at genvinde det tabte land. Vi tilbød tyskerne Dansk Vestindien i bytte, nationalkonservative kredse ville inddrage os på fransk side i den fransk-tyske krig i 1870. Politikken og ikke mindst millioner af menneskers lidelser under 1. Verdenskrig radikaliserede såvel konservatismen som venstrefløjen. Målet var man enige om: Genforeningen, men midlerne splittede. I situationen kom det som en gave, at USA på det tidspunkt havde noget så sjældent som en idealistisk præsident, der blandt andet var optaget af folkenes selvbestemmelsesret.

Et stort flertal i Rigsdagen så heri chancen for genforeningen, selv om vi havde ført en neutralitetspolitik under krigen og ikke havde et naturligt krav på at blive tilgodeset ved fredsforhandlingerne i Versailles.

Den radikale statsminister C.Th. Zahle, spillede Danmarks kort, i begyndelsen støttet af oppositionslederen, J.C. Christensen, der havde været Venstres store politiker gennem den seneste snes år. De gjorde det så godt de kunne, men var under konstant pres fra en radikaliseret højrenationalisme og en revolutionsorienteret venstrefløj i arbejderbevægelsen.

Regeringen holdt fast i princippet om folkenes selvbestemmelsesret konstateret ved en folkeafstemning i Slesvig. Bl.a. blev søværnets krydser Valkyrien i efteråret 1919 sendt til Alexandria, Malta og Gibraltar for at hente sønderjyske og slesvigske borgere hjem fra allierede krigsfangelejre i Nordafrika for at de kunne stemme om Genforeningen. Valkyriens kommandør Kiær ville efter hjemkomsten ikke deltage i festlighederne, da han mente, at ”Resultatet ca. 50 danske stemmer af 165 hjemførte personer nærmest hørte hjemme i et sørgespil”.

Påskekrisen opstod, da J.C. Christensen af grunde, der ikke havde med sagen at gøre (en ny valglov), pludselig valgte at støtte den radikaliserede nationalkonservatisme, og kong Christian d. X afskedigede Statsminister Zahle, på trods af, at han havde et flertal bag sig i Folketinget. Dette nationale højre ville især holde fast i Flensborg, der godt nok havde haft dansk flertal ved valget i 1867, men langt fra kunne mønstre det i februar 1920.

Kaare R. Schou vil i sin forelæsning redegøre nærmere for Påskekrisen, dens baggrund, forløb og konsekvenser.

Med Brexit og de mange andre øgede spændinger mellem de europæiske nationer er nationale strømninger og tilhørende grænsekonflikter igen blusset op i Europa. Hvad kan vi i den forbindelse lære af Genforeningen i 1920?

Uffe Østergaard har i tilknytning til sine mange studier af Europas moderne historie også interesseret sig for, om der kunne drages paralleller fra Genforeningen til de mange nye grænsekonflikter, som truer freden i det moderne Europa. Og han har undret sig over, hvorfor man ikke har gennemført – eller blot foreslået at gennemføre – folkeafstemninger om national tilknytning i Ex-Jugoslavien, Ukraine, eller på Krim?

 

Program (for detaljer, klik på titlerne):

Tirsdag d. 31. marts 2020: Genforeningen og Påskekrisen.

Kaare R. Skou, journalist, Lejre

Tirsdag d. 5. maj 2020: Genforeningen og Folkenes selvbestemmelsesret.

Uffe Østergaard, Professor emeritus, CBS.

 

Pris: 150  kr.  for begge foredrag. Tilmelding nedenfor. Du kan også i begrænset omfang tilmelde dig hver af de to forelæsninger for 90 kr. pr. styk. Klik på foredragets titel for nærmere information.


150 kr. ialt for begge foredrag.