Griffe, hejrer og ulve. – Kunstindustri og dannelse, 1830-1930.

v/ Kirsten Rykind-Eriksen  

onsdag 26. oktober 2016 kl. 20:00
1 gang
Haslev Folkeuniversitet

 

        Griffe, hejrer og ulve

         – Kunstindustri og dannelse, 1830-1930

           Forelæser:  Kirsten Rykind-Eriksen

                            Kulturforsker, mag.art. 

 

Hvad har folkelig vækkelse, stærkt udskårne møbler og kunstindustri med hinanden at gøre?

Det vil Kirsten Rykind-Eriksen fortælle om i sit foredrag, hvor hun tager udgangspunkt i perioden 1830-1930, der var præget af åndelige vækkelser, indførelse af demokrati, industrialisering og et nyt verdensbillede, hvor al samfundsudvikling blev anskuet historisk.

Hertil kom en stærk tro på fremskridtet med fokus på individualitet og selvstændighed. Den kunstindustrielle bevægelse blev en betydningsfuld medspiller i denne proces. Var det muligt at gøre ”masserne” til nyttige og dannede samfundsborgere gennem historicistisk udformet boligindretning og møbler med udskæringer og talrige ornamenter.