Gurre – fra pøl til paradis

v/ Jan Rosiek  

lørdag 07. november 2015 kl. 15:00
1 gang
-

Der er dejligt i Gurre, men selv når Gurre tager sig allerbedst ud, fristes man til at sige, at det alligevel kan undre, at netop den lokalitet og netop det slot, som i den grad vidner ”om vore forfædres nøisomhed” og som vi kun kender som en ruin, har fået så stærk en placering i vores nationale identitet. Det er litteraturens skyld, påviser Jan Rosiek i sin fine lille bog, Danmark, Gurre og stranden, steder i dansk litteratur, hvor Gurre er den ene ”hovedperson”. (U-Press, 2015)

Det er fra litteraturen, vi har fået helt bestemte forestillinger om vores nationale identitet – og her er Gurre et stjerneeksempel! Jan Rosiek, der er professor i dansk på Københavns Universitet, præsenterer sit foredrag således:

Gurre er kendt overalt i den musikalske verden, fordi Arnold Schönberg for ca. 100 år siden satte musik til J.P. Jacobsens Gurresange. (Som Helsingør Folkeuniversitet markerede i Gurre kirke). Men Jacobsen er ikke den eneste danske forfatter, der har skrevet om Gurre og sagnene om kong Valdemar og hans elskerinde Tove. De dukker op mange gange i dansk litteratur, særlig talrigt i sidste halvdel af det nittende århundrede.

Foredraget følger Gurres udvikling fra mose, sump, søle (den oprindelige betydning) igennem de litterære højdepunkter hos Johan Ludvig Heiberg, H.C. Andersen, J.P. Jacobsen og Holger Drachmann frem til nutidens Gurre, der tiltænkes en prominent plads i den planlagte nationalpark “Kongernes Nordsjælland”. Vi skal se, hvorledes forfatterne, med skiftende held, forsøger at forvandle det geografiske rum til et nationalt, kulturelt og eksistentielt vigtigt sted.

Når det går højest, drejer det sig om kampen mellem politisk magt, erotisk hengivelse og sjælens frelse, som det viser sig i den genkommende henvisning til Valdemar, der gerne opgiver Paradis, hvis han blot havde Gurre – og Tove.

Gennemføres i samarbejde med Gurre Kirke og Gurre Beboerforening

(Se også foredrag: Nordsjælland, du er hovedlandet)

151012

Lørdag den 7. november kl. 15.00-17.00

Gurre Kirke, Gurre

Pris kr. 75 inkl. forfriskninger