Gustav Johannsen og forsøget på at bytte Nordslesvig for De Vestindiske Øer

v/ Historiker Klaus Tolstrup Petersen, Dansk Centralbibliotek Flensborg  

mandag 13. november 2017 kl. 19:30
1 gang
Sønderborg Folkeuniversitet
Sønderjylland i bytte for De Vestindiske Øer. 
Det kan lyde som en historie fra de varme lande. Ikke desto mindre mente flere danske politikere i tiden efter 1864, at en byttehandel, hvor Danmark fik Sønderjylland retur mod at afstå De Vestindiske Øer til Tyskland, var en mulig løsning på det sønderjyske spørgsmål. Flere forskellige statsministre fra Bluhme i 1864 til I.C. Christensen i 1906 bragte emnet på banen, og i Berlin forsøgte man at udnytte den dansksindede politiker Gustav Johannsens netværk i den tyske Rigs- og Landdag til at opnå denne løsning. På mange måder forekom en byttehandel da også som en nærliggende løsning. Danmark ville genvinde det tabte Sønderjylland samtidig med at man kom af med en koloni, som drænede statskassen, mens tyskerne kunne sikre sig nogle attraktive flådestøttepunkter i Caribien. I dette foredrag, som afholdes mandag d.13.11. kl. 19.30 af Historisk Forening for Graasten By og Egn, fortælles historien om de danske forsøg på at udnytte De Vestindiske Øer som et bytteobjekt, og om dette var et seriøst alternativ til at sælge øerne til USA. 

I samarbejde med Historisk Forening for Gråsten By og Egn


30 kr. ved indgangen