H.C. Andersen – Livet og Skriften

v/ professor emer., dr.phil. Johan de Mylius  

mandag 02. april 2018 kl. 16:00
1 gang
Råsted Folkeuniversitet

Det er en gammel fordom, stammende fra Georg Brandes, at H.C. Andersen ikke havde andet i hovedet end sin egen berømmelse. Men det er så langt fra sandheden, som det vel kan være. Johan de Mylius foredrag tager udgangspunkt i hans bog ”Livet og Skriften”.