Hannah Arendt – Pluralismens tænker

v/ Claus Christoffersen, BA i filosofi og oldtidskundskab  

tirsdag 26. januar 2016 kl. 0:00
1 gang
-

Hannah Arendt (1906-1975) er en af det 20. århundredes mest interessante tænkere. Hun fokuserer på mennesket som et handlende og politisk væsen og reflekterer i sin tænkning over, hvad der skal til, for at mennesket kan udfolde sin frihed, individualitet og originalitet.

Den tysk-jødiske Arendt studerede som ung hos Jaspers og Heidegger. Begge prægede hende dybt – for Heideggers vedkommende udviklede det sig også til et kærlighedsforhold. Men Arendts filosofi udviklede sig i en helt anden retning end Heideggers: hvor han fremhæver døden, fremhæver hun mennesket som fødende og skabende; hvor han foragter offentligheden, forstår hun den som forudsætningen for, at mennesket kan blive et særegent individ – og da Heidegger melder sig ind i nazistpartiet, må hun som jøde flygte ud af Tyskland.

Foredraget vil især være koncentreret om hovedværket Menneskets vilkår, der er en dybtgående refleksion over det menneskelige liv – og samtidig en tankevækkende undersøgelse af den vestlige kulturs udvikling, idet Arendt på original vis inddrager hele kultur- og idéhistorien i sin tænkning.

 

Afholdes tirsdag den 26. januar kl. 17.15-19 I Vallensbæk Kirkes Sognegård, Kirkebakke Alle 9. Det koster kr.75,00 at deltage + gebyr, i alt ca. 80,00.