Hawet og klimaet

v/ Stiig Markager, Professor i havmiljø, Aarhus Universitet  

mandag 13. juni 2022 kl. 19:30
1 gang
Torup Bogby Folkeuniversitet

Os og havet – antropocæn – menneskehedens tidsalder

Klimaforandringerne skyldes at vi mennesker udleder klimagasser, især CO2, til atmosfæren. Mennesket og vores aktiviteter er med andre ord blevet så dominerende, at vi styrer omsætningen af kulstof på jorden. Det samme er tilfældet for fosfor og kvælstof. Over de sidste 50 år har det forarmet miljøet i vandløb, søer og i havet, med iltsvind og uklart vand til følge. Fællesnævneren er, at mennesket nu styrer stort set alle aspekter af stofomsætningen på jorden. Vi lever i antropocæn – menneskets tidsalder!

Andre hovedpiner er biodiversitet og oversvømmelser. Fælles for alle disse problemer er, at naturen kan hjælpe, hvis altså vi giver den plads. Foredraget handler om sammenhænge i naturen og løsninger.

Aktuel bonus: Håndtering af slam fra Lynetteholmen har de seneste uger sat fokus på et lidt overset problem: Håndering af havbund, der graves op. Problemstillingen uddybes til sidst i foredraget.


80 kr. plus gebyr